ALLE SIKKERHETS OG NYBEGYNNERKURS ER NÅ FULLBOOKET. VI HAR IKKE SATT OPP NYE SIKKERHETSKURS FOR HØST/VINTER PR I DAG. VI OPERERER MED EN VENTELISTE FOR DERE SOM ØNSKER Å TA KURS.

FOR Å SETTE DERE PÅ VENTELISTE, SEND EN E-POST TIL kundeservice@osloskytesenter.no

SIKKERHETSKURS

VARIGHET: 

Kurset går over 2 kvelder. Mandag og etterfølgende onsdag. Begge dager fra kl 19.00 – til ca 21.00. 

KRAV:

Innmeldelse i Stor-Oslo Skyteklubb. Man må være medlem i en klubb for å skyte med håndvåpen på skytebane.

PRIS:
(Spesial pris medlemskap kr 1000,- for dette kurset da det er kortere tid igjen av året) 
Sikkerhetskurset koster kr 2690,- og det obligatoriske medlemskapet koster kr 2185,-.

ALDERSGRENSE:

19 år, fra 15 år med foresatt og egen avtale.Skyting er en sport som stiller strenge krav til sikkerhet. I den forbindelse holder Oslo Skytesenter i samarbeid med Stor Oslo Skyteklubb med jevne mellomrom sikkerhetskurs. Klubben har holdt nybegynner/sikkerhets kurs i over 20 år. Kurset innebærer både teori og skyting på banen. Etter kurset vil deltagerne være i stand til å håndtere håndvåpen på en sikker og forsvarlig måte og man kan komme på banen å skyte når man ønsker i åpningstiden. I begynnelsen skyter man kun fin kaliber .22LR. Etter å ha tatt grov kaliber kurs kan men benytte alle grovkaliber pistol og revolvere, som f.eks 9mm pistol og .357 Magnum revolver og alle andre håndvåpen vi har.

KURSETS INNHOLD:

*Sikkerhetsregler
*Praktisk skyting på skytebane med instruktør
*Sikker våpenhåndtering
*Oppførsel på standplass
*Innføring i pistolskyting
*Skyteteknikker og oppfølging
*Kriterier for våpenkjøp

FORDELER:

Dyktige og erfarne instruktører. Unikt innendørs skytebane med skivetrekk i taket og uten kaliber begrensning på håndvåpen. Relasjonsbyggende og godt klubb miljø. Medlemmer får redusert baneleie. Egen lounge kan benyttes. 15% rabatt på skytebriller og hørselsvern etter endt kurs.

TIL INFORMASJON:

Man blir Silver-medlem etter 2 år og Gold-medlem etter 5 år. Fordelen er da redusert medlemsavgift.

Alle kurs det er ledige plasser på står med dato ovenfor. Når et kurs er fullt blir datoen borte og man kan ikke melde seg på. 

Eget separat privat sikkerhetskurs (VIP) er mulig og booke. Da tilpasses tid og dato etter individuelle behov.

Innhold:
  • Redusert medlems avgift 2017 – 1000,-
  • Sikkerhetskurs, 2 kvelder mandag og onsdag kl 19.00 – 2690,-
Top