Det er 18-års aldersgrense for kjøp av luftvåpen.

Ta derfor bilde av eller scan ditt legitimasjon og send til kundeservice@osloskytesenter.no . Dette må være i orden før vi kan sende luftvåpen kjøpt i vår nettbutikk.

You need to be minimum 18 year old to purchase air guns. please send ID to kundeservice@osloskytesenter.no before weborders can be sent.  

Top