Walther logo

Carl Walther GmbH har røtter mer enn 125 år tilbake i tid til Suhl og Zella-Mehlis i Tyskland hvor man i 1886 startet firmaet med produksjon av jakt- og skarpskyttegeværer. Begynnelsen var enkel og man produserte våpen med lite utstyr og verktøy

Walther var en familebedrift og i tillegg til ekteparet Carl Walther jobbet også 3 av 5 sønner i firmaet. De vokste og deres første lille fabrikk ble bygget i 1903. Elste sønn, Fritz, var svært interessert i den nye pistolteknologien med semi automatiske våpen og var overbevist om at fremtiden lå her. I 1908 ble Walther «Model 1» presentert. Flere modeller fulgte og serien ble avviklet med Model 9 i 1920. Høsten 1921 introduserte de en halvautomatisk hagle og i 1932 en dobbeltløpet hagle. Walther lagde ikke bare våpen i denne perioden, men også kalkulatorer. Takket være disse kalkulatorene ble Waltherlogoen kjent verden over i løpet av 1920-tallet.

Dobbel action pistoler hadde vanskeligheter med å slå ann på markedet i denne perioden, men Fritz Walther så potensialet i denne teknikken. I 1929 landserte han en ny model dobbel action pistol på markedet – modell PP. Denne ble raskt en stor suksess og kort tid senere lanserte de den mer kompakte PPK versjonen. Begge disse modellene fungerte feilfritt helt fra begynnelsen og er begge fremdeles i produksjon den dag i dag. Pistolene var spesielt populære blant politifolk, men også blant sivile skyttere. Den militære sektoren brukte også Walther-pistoler, her var den legendariske P38 i bruk. Walther kunne ikke makte å produsere alt av pistolen de tyske militære styrkene hadde behov for i årene opp til og under den Andre Verdenskrig og produksjonen ble derfor delt mellom Walther og Mauser. Walther leverte innen 1945 drøyt 580 000 stykk av de i alt 1 200 000 stykk P38er som ble produsert.

Etter krigens herjinger satt Fritz Walther nesten på bar bakke. Kun en tynn perm med tegninger og rettigheter til mer enn 80 patenter var det han hadde igjen. Han begynte på nytt fra begynnelsen i Ulm som skomaker og kontormaskinbygger. De kom raskt på fote igjen og snart kunne Fritz begynne å lage våpen igjen. I 1950 var 100 stykk luftvåpen klare for leveranse. Carl Walther var igjen en våpenfabrikk. Under årenes løp produserte Walther nye moderniserte versjoner av PP og PPK og P38. Andre modeller under produksjon var TP, TPH, PP-Super, P5 og P88. Flere jakt- og sportsskyttegevær ble også laget i etterkrigstiden, samt maskinpistoler og presisjonsgeværer for det militære. Da Fritz Walther døde i 1966 tok hans sønn over bedriften og satset mot sportsmarkedet på 22lr og luftvåpen.

Carl Walther GmbH er i dag en av verdens ledende produsenter av sportsvåpen og våpen for militær og politi. Produksjonen foregår i topp moderne fabrikker og Walther er i spiss når det gjelder utvikling av ny teknologi og kvalitetskontroll for å sikre sine kunder kun det beste.

Top