Historien om Smith & Wesson

Horace Smith og Daniel B. Wesson er begge fra Massachusetts USA, født inn i gamle New England-familier. Horace lærte seg børsemakerfaget mens han jobbet for National Armory in Springfield, Massachusetts. Daniel gikk I lære hos sin bror Edwin Wesson som var en av de ledende produsenter av skarpskytterrifler og pistoler på 1840-tallet.

De to startet Smith & Wesson sammen i 1852 i Norwich, Conneticut. Hensikten var å lage og markedsføre en lever action pistol som kunne bruke en komplett moderne patron. Patroner var en nyhet, bare patentert seks år tidligere i 1846. Dette eventyret var ingen finansiell suksess og innen 1854 hadde de økonomiske vanskeligheter.

På grunn av den dårlige økonomien ble de tvunget til å trekke inn nye investorer. En skjorteprodusent kjøpte seg inn, hans navn var Oliver Winchester. I 1866 ble Winchester Repeating Arms Company startet med basis på bøylemekanismen utviklet av Smith & Wesson…

I 1856 startet Smith & Wesson opp på nytt for å produsere en liten revolver i caliber .22 Short, en patron de hadde patentert to år tidligere. Dette var en suksess, den første patronrevolveren tilgjengelig i historien. Smith & Wesson sikret patentet på revolveren for å hindre andre produsenter i å lage en revolver ment for patroner – dette gav det nyetablerte selskapet en flyvende start!

Partnerne innså at de måtte forbedre deres design for å beholde sin markedsledende posisjon når patentet på revolveren går ut. Deres nye modell var ferdig i 1869 og den ble introdusert på markedet i 1870. Modellen het Model 3 American, ble levert i større kaliber og etablerte Smith & Wesson som en verdensledende produsent av håndvåpen. De to viktigeste kundene for Smith & Wesson var det den amerikanske armeen ved kavaleriet og det russiske imperiet, tsarens arme. US Cavalry kjøpte 1000 revolvere.

 

Smith & Wesson fabrikken i Springfield, Massachusetts, ca 1920.

Horace Smith pensjonerte seg som 65-åring og solgte alle sine aksjer til Daniel Wesson som da ble eneeier av selskapet. På slutten av 1800-tallet introduserte Smith & Wesson sine haneløse revolvere. Disse er fremdeles tilgjengelige i sortimentet i dag, 120 år senere!

Smith & Wessons neste modell er den verdensberømte .38 Military & Police, som i dag blir kaldt Modell 10. Denne er også fortsatt i produksjon og er kjent i og har vært brukt av tilnærmet alle politi- og militærstyrker i hele verden.

Utover 1900-tallet fortsatte Smith & Wesson å utvikle nye håndvåpen og patroner. Den første magnum revolveren, .357 Magnum, ble introdusert i 1935.

I 1955 introduserte de den første amerikansk lagde dobbel action halvautopistolen, Model 39.

I 1956 kom modell 29 i .44 Magnum – denne ble udødeliggjort av Clint Eastwood i foilmen «Dirty Harry» fra 1971. I 1965 kom de første rustfrie revolverene, Model 60, noen som startet en ny era av rustfrie våpen

Smith & Wesson har oppnådd så mye og vært så sentral i moderne håndvåpens utvikling at selskapets historie er blitt synonym med moderne hånsvåpens historie generelt. Smith & Wesson var ledende da de ble etablert i 1852 og er det fremdeles i dag, 165 år senere!

Top