Ammunisjon

For å kjøpe ammunisjon må man være våpeneier og vise gyldig våpenkort. Ved bestilling sendes kopi av våpenkort og legitimasjon (pass, bankkort eller førerkort) til kundeservice@osloskytesenter.no