Ammunisjon

For å kjøpe ammunisjon må man være våpeneier og vise gyldig våpenkort. Ved bestilling sendes kopi av våpenkort og legitimasjon (pass, bankkort eller førerkort) til kundeservice@osloskytesenter.no

Hva er ammunisjon?

Driver du med jakt, øvelsesskyting eller konkurranseskyting, er det viktig at du har god kunnskap om våpen og ammunisjon. Kunnskap bidrar til sikker bruk og gode valg innenfor rammene som bestemmes av det gjeldende lovverket. Under transport skal skytevåpen være tomt for ammunisjon, og både skytevåpen og ammunisjon skal være under tilsyn. De fleste skytevåpen brukes vanligvis patroner som ammunisjon. En patron består av:

 • Hylse
 • Prosjektil
 • Drivladning
 • Rand
 • Tennhette

Hylsen holder patronen samlet, og bidrar til god gasstetting slik at minst mulig drivgass slipper ut bakover mot bolten. Dette øker prosjektilets skuddvidde. Hylsens form er vanligvis sylindrisk eller flaskehalsformet. Prosjektilet eller kulen drives framover av en drivladning, som består av for eksempel krutt. Prosjektilet er strømlinjeformet for å redusere luftmotstanden, og stabiliseres i luftbanen ved å spinne. Kruttet tennes av at våpenets tennstempel slår på tennhetten, som består av en liten høyeksplosiv ladning. Dette fører til at ammunisjonen slynges ut av våpenet i stor hastighet, mens tomhylsen trekkes ut ved at våpenets ekstraktor griper tak i patronens rand.

Skyting på bane

På Oslo Skytesenter har vi følgende moderne innendørs skytebaner:

 • Pistolbane (10-25 meter)
 • Riflebane (50 meter)
 • Luftvåpenbane (10 meter)
 • Skytekino

Under baneskyting er det forbudt å bruke våpen ammunisjon av blyhagl. Pistolbanen er tilrettelagt for alle håndvåpenkaliber oppad til 460S&W og 500S&W, og består av totalt 15 standplasser. 4 av plassene er på stålbane, som har et bredt utvalg av forskjellige stålfigurer og poppere tilgjengelig. Riflebanen er foreløpig begrenset oppad til kaliber 30-06. Her kan man skyte inn rifla, presisjonsteste ammunisjon eller trene med rifle før jakt eller konkurranse. Luftvåpenbanen er tilrettelagt for luftpistoler, luftgevær og airsoft. Luftvåpenbanen har fri aldersgrense, og vi tilbyr barneleie av våpen.

Som eneste skytebane i Norge tilbyr vi innendørs skytekino. På skytekinoen kan man trene med rifle eller håndvåpen på lerret med bevegelige eller statiske mål. Du kan skyte med din egen jaktrifle med skarp ammunisjon, slik at treningen blir så realistisk som mulig. Les mer om skytekinoen her.

Skytebanene på Oslo Skytesenter kan bookes, men drop in er også mulig. Vi har et stort utvalg utleievåpen, og selger ammunisjon på stedet. Våre ansatte ved Oslo Skytesenter har bred kompetanse innen pistolskyting, og er tilgjengelig for råd og veiledning til enhver tid. Vi arrangerer jevnlig sikkerhetskurs og veiledningstimer. Her finner du oversikt over aktuelle kurs og oppfølgingstimer.

Vi arrangerer også konkurranser på senteret i regi av Stor Oslo Skyteklubb. Vi har så langt holdt konkurranser i feltskyting og pistolskytegrener tilknyttet Norges Skytterforbund (NSF).

Felling av vilt

Under ordinær jakt kan det bare brukes rifle og haglevåpen med ladning av krutt. Det er ikke tillatt å bruke pistol, revolver eller helautomatiske våpen under jakt. I tillegg finnes det restriksjoner for bruk av våpen av militær karakter. Det er i utgangspunktet ikke tillatt å bruke våpen ladet med blyhagl under jakt, men det er gjort unntak for en rekke forskjellige arter. Mer informasjon om dette finnes på Miljødirektoratets hjemmeside.

Du må søke om tillatelse for å kjøpe eller få et skytevåpen

Skal du kjøpe eller få et skytevåpen eller våpendeler, må du søke om tillatelse hos politiet. Slik søker du:

 • Søknadsskjemaet “Søknad om tillatelse til å erverve og inneha skytevåpen og våpendeler” finner du på nærmeste politistasjon
 • Ha med gyldig legitimasjon med bilde
 • Ha med bekreftelse på at du har et våpenskap
 • På politiets nettsider finner du oversikt over hvilke vedlegg du må ha til søknaden
 • Lever søknaden til våpenkontoret i politidistriktet ditt

Vi henviser for øvrig til Lov om skytevåpen og ammunisjon (våpenloven).