Nybegynnerkurs pistolskyting

Skyting er en sport som stiller strenge krav til sikkerhet. I den forbindelse holder Oslo Skytesenter i samarbeid med Stor Oslo Skyteklubb med jevne mellomrom sikkerhetskurs. Klubben har holdt nybegynnerkurs i over 20 år. Kurset innebærer både teori og skyting på banen. Etter kurset vil deltagerne være i stand til å håndtere håndvåpen på en sikker og forsvarlig måte og man kan komme på banen å skyte når man ønsker i åpningstiden. I prøveperioden etter kurs skyter man kun fin kaliber .22lr. Du kan senere bygge på med grovkaliberkurs og kan etter dette benytte alle grovkaliber pistol og revolvere, som f.eks 9mm pistol og .357 Magnum revolver og alle andre håndvåpen vi har. Info om dette vil bli gitt på kurset.

 

VARIGHET:

Kurset går over 2 kvelder. Mandag og etterfølgende onsdag. Begge dager fra kl 18.00 – til ca 20.00.

KRAV:

Innmeldelse i Stor-Oslo Skyteklubb. Man må være medlem i en klubb for å skyte med håndvåpen på skytebane.

PRIS:

Sikkerhetskurset koster kr 2690,- og det obligatoriske medlemskapet koster kr 2190,-.

Totalt kr 4880,- som betales ved påmelding

ALDERSGRENSE:

19 år, fra 15 år med foresatt og egen avtale.

KURSETS INNHOLD:

  • Sikkerhetsregler
  • Praktisk skyting på skytebane med instruktør
  • Sikker våpenhåndtering
  • Oppførsel på standplass
  • Innføring i pistolskyting
  • Skyteteknikker og oppfølging
  • Kriterier for våpenkjøp

FORDELER:

Dyktige og erfarne instruktører. Unikt innendørs skytebane med skivetrekk i taket og uten kaliber begrensning på håndvåpen. Relasjonsbyggende og godt klubb miljø. Medlemmer får redusert baneleie. Egen lounge kan benyttes. 15% rabatt på skytebriller og hørselsvern etter endt kurs.

TIL INFORMASJON: Man blir Silver-medlem etter 2 år og Gold-medlem etter 5 år. Fordelen er da redusert medlemsavgift. Alle kurs det er ledige plasser på står med dato nedenfor.

Når et kurs er fullt blir datoen borte eller merket fullt.  og man kan ikke melde seg på. Eget separat privat sikkerhetskurs (VIP) er mulig og booke. Da tilpasses tid og dato etter individuelle behov.

For booking og valg av dato kurs:

Basic utstyr for pistolskyttere