Nybegynnerkurs pistolskyting

Begynne med pistolskyting?
Skyting er en sport som stiller strenge krav til sikkerhet. I den forbindelse holder Oslo Skytesenter i samarbeid med Stor Oslo Skyteklubb med jevne mellomrom sikkerhetskurs. Klubben har holdt nybegynnerkurs i over 20 år. Kurset innebærer både teori og skyting på banen. Kurset går over 2 kvelder. Mandag og etterfølgende onsdag. Begge dager fra kl 18.00 til ca 20.00.

Pris:
Sikkerhetskurset koster kr 2690,- og det obligatoriske medlemskapet koster kr 2195,-. Totalt kr 4885,-
NB: Sikkerhetskurset betales ved påmelding, mens medlemskapet vil faktureres direkte fra klubben ved kursstart. Medlemsavgift gjelder 1/1 – 31/12. Det er et krav at man er medlem av pistolklubb, ved kurs hos oss meldes man inn i Stor-Oslo Skyteklubb.

Aldersgrense:
19 år, fra 15 år med foresatt og egen avtale.

Kursinnhold:
På sikkerhetskurset går man gjennom grunnleggende kunnskap for å drive med pistolskyting. Innføring i pistolskyting,  sikkerhetsregler, sikker våpenhåndtering, oppførsel på standplass, skyteteknikker og kriterier for våpenkjøp. Til slutt får man prøve dette ut i praksisk på skytebanen.

Maksimalt antall på hvert kurs er 15 og antall ledige plasser ser du i bookingportalen (link under). Slik ser man om kurset er tilgjengelig. Man har kun anledning til å booke 1 (en) plass pr. person. Påmeldingen er personlig, og skal f.eks en familie melde seg på kurs, må hver enkelt meldes på individuelt (dette pga. overføring til medlemsregisteret).
Eget privat sikkerhetskurs (VIP) er mulig å bestille. Da tilpasses tid og dato etter individuelle behov. Pris kr 5000,- (1:1) eller 3500,- (2:1 eller flere). Forespørsel i butikk eller på kundeservice@osloskytesenter.no

Etter kurs:
Etter kurset vil deltagerne være i stand til å håndtere håndvåpen på en sikker og forsvarlig måte, og man kan komme på banen å skyte når man ønsker i åpningstiden. I prøveperioden etter kurs skyter man kun finkaliber .22lr. Du kan senere bygge på med grovkaliberkurs og kan etter dette benytte alle grovkaliber pistol og revolvere, som f.eks 9mm pistol og .357 Magnum revolver og alle andre håndvåpen vi har. Informasjon om dette vil bli gitt på kurset.

Fordeler:
Dyktige og erfarne instruktører. Unikt innendørs skytebane med skivetrekk i taket og uten kaliberbegrensning på håndvåpen. Relasjonbyggende og godt klubbmiljø. Medlemmer får redusert baneleie. 15% rabatt på skytebriller og hørselsvern etter endt kurs.

Medlemsskap i klubb:
Man blir Silver-medlem etter 2 år og Gold-medlem etter 5 år. Fordelen er da redusert medlemsavgift.

Ta gjerne en titt på nettsiden til Stor-Oslo Skyteklubb for ytterligere informasjon om klubben: https://www.storosloskyteklubb.no/

For booking og valg av dato kurs:

Kjekt å ha for nybegynneren