Alt du trenger å vite om utfylling av våpensøknad.

Vi får mange spørsmål om hjelp til å fylle ut våpensøknad, denne guiden vil forhåpentligvis svare på alt du lurer på.

Adressefelt/generell informasjon.

Den første delen fylles ut med din adresse registrert i folkeregisteret og telefonnummer, epost osv.

Krav til kjøp av jaktvåpen.

For å kjøpe jaktvåpen må man ta jegerprøve, dette gjøres normalt hos en jeger og fiskerforening, etter bestått kurs og eksamen blir man meldt inn i jegerregisteret og kan søke om ervervstillatelse på hagle eller rifle til jakt.
Man kan eie 6 jaktvåpen i Norge, dette er det som kalles jaktgarderoben, man kan eie flere jaktvåpen i samme kaliber om man ønsker det. Aldersgrensen for kjøp av hagle eller rifle er 18 år. For å finne en jeger og fiskerforening i nærheten av der man bor kan man se på NJFF sin nettside, som har oversikt over alle lokallag: http://njff.no

Lurer du på hvilken jaktrifle du skal kjøpe, se vår guide om dette her: Jaktrifle

Hvordan fylle ut våpensøknad for jakt.

 

Våpen/våpendelens art, kaliber, pipelengde osv. (1)- Her fyller man inn våpentypen, for eksempel: pistol, revolver, rifle eller hagle. Kaliber skal oppgis i nøyaktig kaliber, det er ikke tilstrekkelig å oppgi 7.62 når kalibere er for eksempel .308 eller 30-06.
Ved kjøp hos forhandler er det tilstrekkelig å oppgi våpenets art og kaliber, med unntak ved kjøp av halvautomatisk hagle eller rifle og pumpehagle. Hvor også må opplyses fabrikkmerke, pipelengde og modellbetegnelse.

Avkryssingsfeltene for helautomatisk, halvautomatisk osv. (2) skal for eksempel for en boltrifle fylles ut med å krysse nei for helautomatisk, nei for halvautomatisk, ja for tillatt til jakt og nei for maskingevær, karabin eller maskinpistol.

Våpenet skal brukes til (3): Her skriver man «jakt», det er ikke nødvendig å spesifisere type jakt lenger, da «jaktvåpengarderoben» tillater 6 jaktvåpen uavhengig av bruk og kaliber.

Feltet innført i jegerregisteret (4) krysses av ja, og man skriver opp jegernummeret sitt. Dette får man etter bestått jegerprøvekurs.

Feltet «Ved søknad om våpen til øvelses- og konkurranseskyting» (5) skal ikke fylles ut ved søk av jaktvåpen.

Har man våpen fra før fyller man inn sitt våpenkortnummer i feltet «søkeren tidligere våpenkort» (6).

Feltene «Medlemskap i skytterlag / -klubb» og  «Tilslutning til godkjent skytterorganisasjon (7) skal stå tomt når man søker på jaktvåpen.

«Navn og adresse på leverandøren» (8) fylles ut med navn på forhandler hvor man skal kjøpe våpenet.

Det er et krav om at man oppbevarer våpen i FGgodkjent våpenskap, så feltet (9) må krysses av med «ja». Våpenskap må være innkjøpt på forhånd av våpenkjøp, eller samtidig, da det ikke er lov å oppbevare våpen uten at det er innlåst i FGgodkjent skap.

Feltet for alarm (10) krysser man av ja eller nei avhengig av om man har alarm tilknyttet alarmselskap. Har man 25 eller flere våpen er det et krav om at man har FGgodkjent alarm tilknyttet alarmselskap.

 

Krav til kjøp av konkurransevåpen.

For å få ervervstillatelse på håndvåpen må man ta sikkerhetskurs for pistolskyting og ha skutt regelmessig i 6 måneder i klubb tilknyttet organisasjon som har program eller skytegren for det man ønsker å skyte, man søker da på et egnet våpen til den tiltenkte bruken. Aldersgrensen for kjøp av håndvåpen er 21. For hagle og rifle er aldersgrensen 18.

Hvordan fylle ut våpensøknad for konkurranseskyting.

 

Våpen/våpendelens art, kaliber, pipelengde osv.  (1)- Her fyller man inn våpentypen, f.eks: pistol, revolver, rifle eller hagle. Kaliber skal oppgis i nøyaktig kaliber, det er ikke tilstrekkelig å oppgi 7.62 når kalibere er for eksempel .308 eller 30-06.
Ved kjøp hos forhandler er det tilstrekkelig å oppgi våpenets art og kaliber, med unntak ved kjøp av halvautomatisk hagle eller rifle, og pumpehagle. Hvor også må opplyses fabrikkmerke, pipelengde og modellbetegnelse.

Avkryssingsfeltene for helautomatisk, halvautomatisk osv. (2) skal f.eks for en pistol fylles ut med å krysse nei for helautomatisk ja, for halvautomatisk, nei for tillatt til jakt og nei for maskingevær, karabin eller maskinpistol.
Dette gjelder også om man søker om for eksempel AR15 til dynamisk skyting.

Våpenet skal brukes til (3): Her skriver man navn på program, skytegren, divisjon e.l. For eksempel grovfelt, militærfelt, production, open eller lignende.

Feltet innført i jegerregisteret (4) skal stå tomt når man søker på konkurransevåpen.

I feltet «Ved søknad om våpen til øvelses- og konkurranseskyting» (5)krysser man  av ja på at man deltar i klubbens treninger, og ja eller nei på de neste to avhengig av om man deltar i klubbstevner og/eller approberte stevner.

Har man våpen fra før fyller man inn sitt våpenkortnummer i feltet «søkeren tidligere våpenkort» (6).

Feltene «Medlemskap i skytterlag / -klubb» og  «Tilslutning til godkjent skytterorganisasjon» (7) fylles inn med navn på klubb/forening og skytterorganisasjonen som våpenet skal søkes til.

«Navn og adresse på leverandøren» (8) fylles ut med navn på forhandler hvor man skal kjøpe våpenet.

Det er et krav om at man oppbevarer våpen i FGgodkjent våpenskap, så feltet (9) må krysses av med «ja». Våpenskap må være innkjøpt på forhånd av våpenkjøp, eller samtidig, da det ikke er lov å oppbevare våpen uten at det er innlåst i FGgodkjent skap.

Feltet for alarm (10) krysser man av ja eller nei avhengig av om man har alarm tilknyttet alarmselskap. Har man 25 eller flere våpen er det et krav om at man har FGgodkjent alarm tilknyttet alarmselskap.

Andre forhold.

Arv.
For arv gjelder samme krav som søknad på jaktvåpen eller konkurransevåpen med unntak at søknaden er kostnadsfri, dette gjelder også om du samtidig søker på våpen som ikke er arv. Altså om du for eksempel sender 3 søknader, hvor ett er arvevåpen, og to er normale søknader til jakt eller konkurranse.

Affeksjon.
Man kan få ervervstillatelse på våpen med grunnlag affeksjon om det er direkte nedgående arverekke, og våpenet har en spesiell affeksjonsverdi, det kan være at det er brukt av familiemedlem under andre verdenskrig, eller lignende. Våpen ervervet med grunnlag affeksjon kan ikke brukes.

Politiet har også en informasjonsside  om hvordan søke om våpentillatelse som du finner her: Søke om våpentillatelse